Välkommen till THY Consult AB!

THY Consult AB ägs och drivs av Tommy Hellström och är ett litet konsultföretag inom HR-området inriktat på förbättring av människors och verksamheters utvecklingskraft.

Tommy har mångårig erfarenhet från Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenskt Näringsliv i utvecklingsfrågor rörande bl.a. lönesättning,ledarskap och organisation. THY Consult startades 2009 när Tommy då lämnade sin roll som Marknadschef i Svenskt Näringsliv.

Lön och belöning är ett område som Tommy har arbetat med i många år genom informations- och utbildningsinsatser i små och stora företag.

Tommy har under många år arbetat med utveckling av yrkesutbildning genom sitt breda engagemang i WorldSkills bl a som:

  •   Ordförande och VD i den svenska organisationen, WorldSkills Sweden
  •   Ordförande i den europeiska organisationen, WorldSkills Europe
  •   Ordförande för Euroskills 2016 som genomfördes i Göteborg

Nu är Tommy ledamot i styrgruppen för WorldSkills Conference inom ramen för den globala organisationen WorldSkills International.