LÄNKAR

Webben

www.lineducation.se

Litteratur:
bild
Hellström Tommy; Incitamentsprogram åt alla- en bok om lönesättning, medarbetare och chefer på 2000-talet, Förlag THY Consult AB, (2010)