TIDIGARE PROJEKT

Tommy Hellström, Ordförande för Euroskills 2016 i Göteborg

Några uppdrag:

Transportföretagen och Unionen:  Utveckling av material för lönesättning samt introduktionskurser

Sveriges Hamnar:  Analys av verksamhet , strategi och organisation i ett framtidsperspektiv

EIO och VVS-företagen: Analys av förutsättningarna för samgående och genomförande

Worldskills:  Ordförande i globala arbetsgrupper 2006-2014, Utvecklings- och projektchef 2001-2013